dijous, 30 de maig del 2013


Exposició col·lectiu ARTPIRINEUS a la Cabanya del Castell de Montesquiu, maig 2013

NÉIXER, CRÉIXER, REPRODUIR-SE I MORIR

Pròleg
 El jardí de la insulina

 Nit de noces

Verge del Bolquer